Pengene eller livet - Vejen til det internationale fredsrige

 

 


Den demokratiske tanke, freden og ytringsfriheden er under voldsomt angreb. Modgiften er viden, uselvisk debat og analyse med intentionen at forblive upartisk. Dette er mit bidrag. Bemærk at bøgerne er udgivet i dec. 2019, og således ikke udgør et partsindlæg i debatten om covid-19 eller krigene i Ukraine og andre steder. 
Formålet er oplysning. Nutidens krige og overgreb kan kun finde sted takket være uvidenhed og massiv propaganda. 

Modgiften er oplyst næstekærlighed.
Det er mit håb, at du vil anvende bøgerne i denne ånd.

/Søren Jensen maj 2023

DU KAN DOWNLOADE ALLE TRE BØGER SOM GRATIS PDF HER: Bog 1, Bog 2, Bog 3.

 

 

Præsentation af bogværket

I vore tider er det normalt at adskille det åndelige syn på livet og de mange konkrete problemer vi står overfor, men det er så også netop derfor vi ikke kan løse dem til bunds. Disse tre bøger søger at beskrive samfundets og menneskeslægtens nyere udvikling i et åndeligt og videnskabeligt perspektiv.

Vi lever i en kulturel mørketid. De mange ulykkelige tilstande, gør det dog også lettere at få øje på løsningen. ”Mørket” indvarsler dermed en ny oplysningstid. Netop nu hvor materialisme, nationalisme, konflikter og krig igen svøber verden i sin favn vil visionen om internationalisme, fred og retfærdighed kunne vokse frem som den eneste mulige løsning på problemerne. Vil globalisme udmunde i internationalisme?

Religiøse mennesker går ikke af vejen for at betegne den trængselstid vi lever i som “Dommedag”, “Ragnarok” eller “De sidste tider”. De humane religioner påstår imidlertid også, at de mørke tilstande egentligt blot indvarsler fremkomsten af et nyt kærlighedslys. Disse tre bøger beskriver hvorledes denne proces finder sted som realistisk virkelighed her og nu.

Grundtvig spurgte engang: ”Er lyset for de lærde blot?” Nej, svarer forfatteren. Takket være Martinus åndsvidenskab, sammenfattet i bøgerne ”Det Tredie Testamente”, er det blevet lettere at forstå menneskenes og samfundets udvikling i åndeligt og videnskabeligt perspektiv samtidigt. ”Pengene eller livet?” udgør et forsøg på at forklare udviklingen i dette nye lys. Bøgerne er rettet til alle, der søger efter sammenhæng og forståelse af vor tid. Bogens analyser suppleres af over 4000 noter. Bøgerne bør læses som en helhed. Forfatteren Søren Jensen (f. 1966) er uddannet historielærer og terapeut.

Læs mere om indholdet  i del 1 her, del 2 her, og del 3 her. De tre bøger kan bestilles fra Danmark her og fra Sverige her.

Velkommen!