Pengene eller livet? – Vejen til det internationale fredsrige

Del 3: Fra krigskultur til kristuskultur

 

Denne tredje del af "Pengene eller livet" handler om den alvorlige tid vi lever i. Profitøkonomiens hærgen og de stadige konflikter mellem nationerne viser, at der er behov for nye løsninger. Krigs- og profitkulturen vil uundgåeligt udmunde i længsel efter fred og retfærdighed. Vi aner konturen af et kommende internationalt fredsrige. Den globale konflikt vil efter forfatterens mening udmunde i skabelsen af det globale folkehjem. Bøgerne kan købes fra Danmark her og fra Sverige, Norge mfl. her. Redaktion af version 1.1 er afsluttet december 2019.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 3:

 

FORORD

 

KAPITEL Vl – PROPAGANDAKULTUREN

Når virkeligheden iscenesættes – Reklame og propaganda

Kan man stole på præsidenten?

Kan man stole på pressen?

Politisk korrekt – Demokrati eller flertalsdiktatur?

Politisk korrekt – med Hollywood som regissør

Sandhedsministerier og adfærdspsykologi – i øst som i vest

Fortielser, karaktermord og begravelser

Eksempel – Danmarks tvetydige forhold til Nazi-Tyskland

 

KAPITEL VlI – OVERVÅGNING OG MODKULTUR

Overvågningssamfundet anno

Den dybe stat – Efterretningstjeneste og pengemagt i forening?

Brevhemmelighed og integritet anno

Kryptoanakisterne sætter sig til modværge

Wikileaks – Kryptoanarkisternes store kup

Edward Snowden afslører den amerikanske Big Brother

Ytringsfrihed – For alle?

Overvågning – Hvorfor?

Det amerikanske imperium under overvågning

Efterretningstjenester udenfor kontrol – Malware og virus

5g – Kampen om at kontrollere verden

 

KAPITEL VIII – PROPAGANDA OG PROFETIER

Suggestions magt og dens konsekvenser

Løgnens modgift – Virkeligheden

Krigens nye camouflage – ”False flag”

Krigen mod terror – En verden i permanent krigstilstand

Verdenskrige og terror i lyset af gamle profetier

Profetier før og nu – ”Terrorens konge”, en profeti om tiden efter milleniumskiftet

Profetier forudsiger foreningen af krigs- og pengemagt

Civilisationernes kamp – En selvopfyldende profeti?

 

KAPITEL IX – TERRORKRIGEN

Den 11. september 2001 – Terrorkrigen indledes

Den 11. september 2001 – Som beskrevet i PNAC0

Den 11. september 2001 – Tilgængelige rapporter, artikler og bøger1

Den 11. september 2001 – Fødslen af en amerikansk myte?

Den 11. september 2001 – Analyse af kildematerialer og konklusioner

Den 11. september 2001 – Er alle kritikere konspirationsteoretikere?

Den 11. september 2001 – Punkt for punkt

Den 11. september 2001 – En konspiration?

Terrorkrigens første offer – Afghanistan

Terrorkrigens andet offer – Irak

Terrorkrigens næste ofre – Libyen, Syrien og Iran?

Terrorkrigens blinde medløber – Danmark

Soldater, terrorister, fjendebilleder og virkelighed

 

KAPITEL X – MOSELOVEN FORENER KRIGENS PARTER

Kristne, Jøder og muslimer – Abrahams sønner

Staten Israel genopstår i Palæstina

Konflikten udvikler sig

Krigen mod terror i Europa – Terror, korstog, indvandring og racisme0

Fra fundamentalist til samfundsborger

De første skal blive de sidste – Jerusalem

De første skal blive de sidste – Saudi-Arabien

Islam – Fred og harmoni med de vantro?

Islam – Bogstavtro eller Gudstro?

Islam – Inkvisition eller reformation?

Krig og hævn – Institutionaliseret Moselov

Strafferetssystem – Straf eller ret?

Fra Moseskultur til Kristuskultur

Kristusprincippet – En verdenskultur baseret på tilgivelse og tolerance

Verdensreligionernes profetier

 

KAPITEL XI – MENNESKEHEDEN PÅ FLUGT UD AF DYRERIGET

FN – Vejen ud af den globale forfatningskamp?

FN – Verdensstat i støbeskeen?

FN – Sikkerhedsrådets supermagter

FN – Verdensdomstol uden politi

FN – Samarbejde under truslen om atomkrig

FN – I skyggen af den amerikanske politibetjent

FN – Magtesløs vidne til stormagternes opgør

FN – En konspiration?

Konspirationer, konspirationsteoretikere, cirkelbeviser og fakta

Den anglo-amerikanske verdensdominans – En konspiration?

Milners Group, RIIA, CFR, Bilderberg, TC, WEF – Novus Ordo Seclorum?

Påstanden om den jødiske verdenskonspiration: ”Zions vises protokoller”

Påstanden om ”Zions vises protokoller” ledte til krig og Holocaust

Ophavet til påstanden om ”Zions vises protokoller”

Analyse af indholdet i teksten ”Zions vises protokoller”

Verdenssituationen – Skriften på væggen?

Kan vi undgå en tredje verdenskrig?

 

KAPITEL XII – FØDSLEN AF DET INTERNATIONALE FREDSRIGE

Martinus’ symbol over det ufærdige menneskerige

Martinus’ symbol over menneskehedens karma

Martinus’ symbol over det kommende fuldkomne menneskerige

Afsked med krigen

Afsked med hemmelighederne

Afsked med diktaturet

Afsked med pengene

Arbejdstidskort i stedet for penge

Det globale folkehjem

Det globale demokrati

Det globale sprog

De uselviske politikere

Den usynlige hånd – ”Guds ånd over vandene”

En verden af skabende mennesker

En verden af kærlige livskunstnere

 

EFTERORD

 

NOTER