Pengene eller livet? – Vejen til det internationale fredsrige

Del 2: Profitsamfundet

 

Den anden del af "Pengene eller livet" analyserer konsekvenserne af profitøkonomiens indflydelse på udvalgte områder af samfundslivet. Formålet er at belyse de egentlige og dybeste årsager til problemerne. Det fremgår at nutidens problemer ikke kan løses indenfor nationens grænser og derfor peger frem mod helt nye løsninger. Uden moralsk kompas har det materialistiske menneske imidlertid svært ved at forstå hvad det er der sker. Bøgerne kan købes fra Danmark her og fra Sverige, Norge mfl. her. Redaktion af version 1.1 er afsluttet december 2019.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 2:

FORORD DEL 2


KAPITEL V – PENGEMISBRUGETS KONSEKVENSER VED EKSEMPLER


PROFITØKONOMI VERSUS STATSMAGT

Pengemagt kontra statsmagt

Pengemagten inficerer statsmagten – Svingdørsprincippet

Pengemagten organiserer skattetyveriet

Pengemagten udgiver egne pengePengemagtens catch – Minusrente

Pengemagt eller politikermagt?Pengemagt eller visioner?

Pengemagtens ”hold up”

Pengemagtens blinde afgud – Børsen

Pengevask i statens centrum – City of London
 

PROFIT PÅ TYVERI AF HUS, MARK OG GODE IDEER

Landgrabbing

Housegrabbing

Seagrabbing

Pensionsgrabbing

Patentgrabbing

Elpæren – Et spørgsmål om monopol

Ford Pinto – Et spørgsmål om prioritering

Visioner eller profit?

Juristen – Rettens eller magtens tjener?

Retssamfund eller selvtægt og private vagtværn?
 

PROFIT PÅ UDDANNELSE

Skolen for erhvervslivet? Skolen for livet?

Skolen for alle – Skolen for ingen?

Skolen som en deprivationstank?

Universitetet som profitinstitution?

Universitet som sandhedsinstitution?

Universitet på gyngende grund?

Professor i profit
 

PROFIT PÅ MISBRUG

Sukker

Tobak

Alkohol

Narko

Gambling
 

PROFIT PÅ KROP OG SUNDHED

Tandlægen

Kirurgen

Lægen

Vaccine – Pro et contra

Det medicinsk-industrielle kompleks – A pill for every ill

Sygdomsbekæmpelse som krig – Ved vejs ende?

Sygdom – Fra symptombehandling til helbredelse

Sport – Profit eller leg?

 

PROFIT PÅ DYR

Forsøgsdyr

Dyr på samlebånd

Privatiserede honningbier
 

PROFIT PÅ MODIFICEREDE LEVENDE ORGANISMER

Fra ”Green revolution” til ”Gene revolution”

GMO – Patent på liv

GMO – Kontrolleret af sig selv?

Eugenik – Naturvidenskab eller galskab?

PROFIT PÅ MILJØ

Profitabel maddestruktion

Profitabelt sandindustri

Profitabelt torskefiskeri – Eller en levende Østersø?

Profitabelt plasthav – Eller et levende Middelhav?

Profitabelt drikkevand – Vandmangel på den blå planet?

Profitabel gift i mad og omgivelser

Profitabel gifteksport til fattigere lande

Profitabel giftproduktion udenfor lov og ret

Profitabel mobilstråling – På vej mod 5G
 

PROFIT PÅ ENERGI OG KLIMAFORANDRINGER

Energi – Menneskenes monopoliserede fødselsgave

Profitabel radioaktivitet – Verdens farligste gift

Drivhuseffekt eller partisk klimaforskning?

Hvad bestemmer Jordens klima?

Hvem bestemmer Jordens klima?

Klimadebat – Videnskab eller politisk korrekt propaganda?

Vedvarende energi, elbiler og flaskehalse

 

PROFIT PÅ SEKSUALITET

Familien under økonomisk presLigestilling, magt og #Metoo

Børn som belastning – Abort

Den seksuelle lykkefølelse – Til salg

Den seksuelle forvandlingsproces – Vores sympatievne er under udvikling

 

PROFIT PÅ MENNESKEHANDEL

Profit på salg af mennesker

Profit på udleje af en livmoder

Profit på organtyveri og drab

Profit på voldsforherligelse og fængselsindustri

Profit på kidnapning

Profit på flygtninge

 

PROFIT PÅ DIT PRIVATLIV

Mobiltelefonen – I hænderne på Big brother?

The Truman Show – Anno

Facebook og Google sælger din livshistorie

Google – Visioner eller profit?

Facebook – Trivselsregler eller censur?

Facebook eller fake news?

Netneutralitet eller free media haven?

Cambridge Analytica – Køb en præsidentpost

 

PROFIT PÅ KRIG – VEJEN TIL DOMMEDAG?

Det militære industrielle kompleks

Profitabel alliance mellem statsmagt og våbenindustri

Statens voldsmonopol – En privatiseringsmulighed?

Profitabel artificiel intelligens – AI

 

EFTERORD DEL 2

NOTER