Pengene eller livet? – Vejen til det internationale fredsrige

Del 1: Statsmagt eller pengemagt?


Den første del af "Pengene eller livet" er tilegnet analysen af statsmagt og pengemagt. Menneskenes arv fra dyreriget, selviskheden, ytrer sig overalt i ”kampen om pengene”. Bogen indeholder en kort beskrivelse af den åndelige videnskab. Derefter bliver profitøkonomiens udvikling analyseret i form af en række eksempler fra udvalgte nationer frem til nyere tid. “Pengene eller livet?” bør læses som en helhed. Bøgerne kan bestilles fra Danmark her og fra Sverige og Norge mfl. her. Redaktion af version 1.1 er afsluttet december 2019.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1:

 

FORORD

INDLEDNING

KAPITEL I – DET KOSMISKE SYN PÅ TILVÆRELSEN

Fra dyr til menneske

Dyrerigets moralprincip; selviskheden

Livet som en udvikling – Påstanden at lidelsen udvikler os fra liv til liv

En udvikling fra selviskhed til næstekærlighed

Et-livs-perspektivet – Livet uden mening

Intelligensen – En evne på godt og ondt

Det materialistiske verdensbillede

Det kosmiske verdensbillede

Verdensreligionernes kulturepoke

Materialismens kulturepoke

De sidste tider – En tusindårig epoke?

Uvidenhedens kulmination – ”Dommedagen”

Jorden som en levende bevidst organisme

En verden i brand

 

KAPITEL II – KAMPEN OM PENGENE

Pengene – Selviskhedens redskab

De fattige giver til de rige

Den stærkeste bestemmer prisen – Profit

Nationer og virksomheder opfører sig som rovdyr

Jagten på penge er blevet vor tids overideologi

 

KAPITEL III – REVOLUTIONER, PENGEMAGT OG KRIG

Frankrig – Frihed, lighed og broderskab

Frankrig – Pengemagten sætter en stopper for Napoléon

Amerika – Den nye verden: ”As a city upon a hill”

Amerikas forenede stater: ”All men are created equal”

Amerikas forenede stater – Vejledt af den usynlige hånd?

Karl Marx’ opgør med ejendomsretten

Rusland – Revolutionen bryder ud i verdens største land

Rusland – Fra parlamentarisme til ”Proletariatets diktatur”

Sovjetunionen – Begyndelsen på verdensrevolutionen?

Sovjetunionen – Fra aristokrati til bureaukratisk massemord

Sovjetunionen – Revolutionen æder sine børn

Sovjetunionen – Fødslen af ”Homo Sovjeticus”

Sovjetunionen – Kommunisme uden kristendom

Tolstoys profeti – Kommercialismens tidsalder

Den stærkes ret – Darwinisme som livssyn

Den 1 Verdenskrig – Industrialiseret massemord

Penge- og militærmagt udgør krigens allierede parter

Krigens modgift – Folkenes Forbund

Den 2 verdenskrig – Buisness as usual

Den 2 verdenskrig – Folkemord med teknikkens hjælp

Den 2 verdenskrig afføder De Forenede Nationer

Den 2 verdenskrig afføder den kolde krig

Den 2 verdenskrig afføder det amerikanske imperie

Bretton Woods, WB og IMF

BIS – Bankernes bank

Pengemagten på sejrsmarch

 

KAPITEL IV – NATIONERNES UDVIKLING I LYSET AF PENGEKAMPEN

 

England – Jernladyen og fagforeningerne

Polen – Fra solidaritet til forfatningskamp

Tjekkiet – Fra fløjlshandsker til jerngreb

Grækenland – Fra kollaps til Goldman Sachs

Italien – Den kolde krigs varme udbrud

Sverige – Den tredje vej: ”Folkhemmet”

Sverige – Folkehjem hvilende på folkeoplysning

Sverige – Ellen Key og IKEA indretter folkhjemmet

Sverige – Lønmodtagerfondernes mareridt

Sverige – Mord og systemskifte69Sverige – Fra folkehjem til rigmandshjem?

Sverige – Pengemagtens frie bevægelighed

Sverige – Fri bevægelighed på boligmarkedet

Sverige – Tag fra de fattige og giv til de rige

Sverige – Arbejdskraftens frie bevægelighed

Sverige – Frihedens konsekvens: ”To tredjedels hjemmet”

Sverige – Fristad, forstad eller ”No-go”?

Sverige – Ligeberettigelse, men ikke for indvandrerkvinder

Sverige – Offentlighedslov eller hemmelighedskræmmeri?

Sverige – Demokratiets grænseland, eksempel ved Ivar Kreuger

Sverige – Demokratiets grænseland, eksempel ved Olof Palme

Sverige – Den tredje vej i klemme mellem Øst og Vest

Sverige – Fredsmægler eller Natovasal?

Sverige – Blev folkehjemmet skudt ned?

Sverige – Kristendom, sekularisering og konsekvens

USA – Land of the free and the slaves

USA – Franklin D. Roosevelts ”New Deal”

USA – Harry Truman

USA – John F Kennedys opgør med ”staten i staten”

USA – Dolores Huerta

USA – Lyndon Johnson

USA – Martin Luther King

USA – Ronald Reagan indleder korstoget for kapitalisme, frihed og kristendom

USA – Bill Clinton afskaffer loven mod bankspekulation

USA – George Bush forener økonomisk- og militær magt

USA – Barack Obama: ”Yes, we can”

USA – Hillary Clinton: miraklet udeblev?

USA – Donald Trump: ”The american dream” ?

USA – Donald Trump: ”Drain the swamp”

USA – Ved en korsvej med Donald Trump ved roret?

Latinamerika – Det vellykkede eksperiment ”den tredje vej”

Chile den 11 september 1973 – Demokratiet skydes ned

Chile 45 år efter – Verdensbanken hjælper milliardær til magten

Mexico – Ved grænsen?

Guatemala – Blodbad i ”bananrepublikken”

Brasilien – Præsidenter uden magt

Brasilien – Præsident med magt

Argentina – En nation versus en spekulant

Venezuela – En kamp for demokrati eller en kamp for olie?

Indonesien – Folkemord for kapitalismens regning

Indien – Gandhis spinderok viser vej til selvstændigheden

Indien – Industrialisering for hvem?

Indien – NGO på godt og ondt

Indien – Kali yuga eller Satya yuga?

Indien – Ahisma eller atomvåben?

Pakistan – Demokrati eller Teokrati?

Pakistan – Visionen om det muslimske folkehjem

Pakistan – I skyggen af talibanerne

Pakistan – I modsætningernes vold

Pakistan – Fra Bhutto til Malala

Tyrkiet – Sekularisering eller diktatur?

Iran – Demokrati, marionetteater og fundamentalisme

Kina – Riget i midten?

Kina – Verdensledende i indoktrinering og dødsstraf

Kina – Tigerøkonomien og miljøet

Kina – Med naturvidenskaben i centrum

Kina – Fra Mao til Milton

Kina – Det nye verdensimperie

Kina – Kommunisme, plutokrati, diktatur eller demokrati?

Afrika – Fra kolonialisme til neokolonialisme

AU – Forudsætninger for milliardløftet

Congo – FN i krig mod pengemagtens lejesoldater

Congo – Militærkup, udplyndring og krig

Rwanda – Endnu et folkemord

Uganda – Rædsel pr stedfortræder

The Panafrican Parlament – Made in China

Libyen – Islamisk socialisme: ”Jamahiriya”

Somalia – Anarki og pirateri

Sudan – Folkemord for Vestens regning

Sydafrika – Revolution i tilgivelse

Sydafrika – Revolution i lænker

Sydafrika – Våbenmagt eller åndsmagt?

Sovjetunionen – Supermagten, der opløste sig selv

Rusland – ”The new Russia”

Rusland – Arven fra Sovjet

Rusland – Fra frit marked til frit fald

Rusland – Militærkup med vestens hjælp

Rusland – Oligarkerne ved magten

Rusland – Putin overtager tøjlerne i ”kampen mod terror”

Rusland – Retsstat eller Kleptokrati?

Rusland – Demokrati eller diktatur?

Rusland – Ven eller fjende?

Ukraine og Krim – Krig eller fred?

 

EFTERORD DEL 1

 

NOTER